top of page

Diensten

Wilt u ook uw organisatie, project of afdeling optimaliseren, of heeft u behoefte aan directe ondersteuning in project/portfolio/programma management of project support? Ook wanneer u denkt over een ander vraagstuk. Onderstaand ons dienstenaanbod:

Het optimaliseren van organisatie- en bedrijfskills

Het optimaliseren van een organisatie, afdeling of project wordt uitgevoerd aan de hand van een interne analyse van de aanwezige skills volgens het 7S-model van McKinsey. In het 7S-model worden 7 factoren beschreven die elkaar onderling beïnvloeden. Het benadert een organisatie op een holistische manier. Deze factoren, ook wel skills genoemd, worden onderverdeeld in rationele, hard skills en in emotionele, soft skills.

Hard skills zijn vaardigheden die kunnen worden aangeleerd, meetbaar zijn, die je kunt bedenken en uitvoerbaar zijn zoals het werken met een systeem, het uitvoeren van een procedure of het vastleggen van een strategie.

Soft skills zijn in tegenstelling tot de hard skills persoonsgebonden. Denk aan alle soorten van gedragingen, zoals wijze van omgang met mensen, manier van praten en luisterhouding. Ze zijn moeilijker aan te leren, te meten en vast te leggen. 

Hard skills kunnen worden opgelegd, soft skills kunnen alleen worden beïnvloed.

Soft skills zijn kenmerkend voor een bepaald persoon en zijn deels te beïnvloeden door zijn omgeving.

Hierdoor is het mogelijk dat ondanks de aanwezigheid van dezelfde hard skills de ene persoon wel optimaal kan functioneren in een bepaald beroep en de andere persoon niet.

Iedere verandering of verbetering doorloopt de volgende stappen, die iteratief van aard zijn:

Vraagstuk definiëren

  • Feiten verzamelen en ordenen

  • Organisatie- of bedrijfskills analyseren met betrekking tot het vraagstuk

  • Verbetervoorstel initiëren

  • Verbetervoorstel implementeren

  • Verbetervoorstel checken en borgen

Wij van Manamo streven ernaar een organisatie, afdeling of project zo optimaal mogelijk te laten functioneren door alle aspecten van de hard en soft skills op elkaar af te stemmen en met elkaar in evenwicht te brengen. Met als uiteindelijke doel een organisatie te verbeteren, waardoor deze efficiënter en effectiever functioneert en daarmee succesvoller  wordt. En niet onbelangrijk: een optimaal werkende organisatie levert blije medewerkers op. De stappen die hierin moeten worden genomen zijn afhankelijk van het lerend vermogen van de organisatie.

Projectsuppport

 

Projectondersteuning wordt in een project vaak op de achtergrond geschoven. Men vindt het niet zo belangrijk, het kost te veel geld, men denkt dat men het zelf kan of men wil het gewoon niet. Manamo is van mening dat projectsupport in een project essentieel is. Natuurlijk kan iemand in een projectteam deze rol op zich nemen. Vaak is dat de projectmanager zelf. Voor een overzichtelijk project dat vlot verloopt lukt dit nog wel. Maar meestal komt de klad erin, vindt men het niet leuk of zinvol of kost het te veel tijd.

 

En dan kan het gebeuren dat het project ineens niet meer zo vlot verloopt, het hele projectteam op volle toeren moet draaien en men zich afvraagt: wat hebben we eigenlijk afgesproken, wanneer hebben we het afgesproken, met wie hebben we het afgesproken en waar staat het genoteerd? Manamo kan ondersteuning bieden en advies geven in hoe u de minder leuke zaken in een project goed kunt beheren.

Project management

 

Een project is duidelijk afgebakend door een start en een einde en heeft een doel dat is gebaseerd op een business case: het verloop gaat volgens planning en binnen budget.

 

Iedereen heeft wel een idee, verwachting of gevoel hoe een project zou moeten verlopen. Het managen van projecten is echter een vak: het kent een theorie en een praktijk.

 

Vergelijk het met een voetbalteam: iedereen heeft een mening over hoe er moet worden gespeeld, wie er wel of niet op het veld moet staan en wie er wanneer moet wisselen. Het is echter de coach, ' de projectmanager',  die in detail weet wie er fit is en wat de speelwijze van de tegenstander is. Het volgen van de coach geeft de meeste kans op succes. Hij heeft immers kennis van de feiten, de strategie en de middelen.

Ditzelfde geldt voor de projectmanager: hij weet hoe het moet en wanneer we moeten bijsturen en net als de coach heeft ook de projectmanager soms pech en soms geluk, maar de in theorie en praktijk ervaren coaches winnen de meeste wedstrijden. En dus brengen in theorie en praktijk ervaren projectmanagers de meest succesvolle projecten tot stand.

 

Manamo beschikt over goed opgeleide en zeer ervaren projectmanagers en kan ondersteunen in het managen van projecten, maar ook in het optimaliseren ervan.

 

Programma management

 

Een programma bestaat uit een aantal projecten met een gezamenlijk doel.

De uitdaging in het managen van een programma ligt in de vraag hoe we op een succesvolle manier projectmanagers managen of van de juiste middelen voorzien, zodat ze optimaal hun doel kunnen bereiken en uiteindelijk het gezamenlijke doel kan worden behaald.

Dit klinkt eenvoudig, maar vaak worden projectmanagers te snel gevraagd met beperkte middelen, onduidelijke doelen en onvolledige budgetten een project te starten. Vaak eindigen dit soort projecten in teleurstellingen voor alle partijen. Manamo kan hier ondersteunen in het managen van een programma en het matchen van project en projectmanager.

Portfolio management

 

Waar het project- en programmamanagement een echt doel hebben, kijkt het portfolio meer naar de bedrijfsstrategie. Wanneer gaan we projecten starten of stoppen en welke criteria hanteren we hiervoor? Welke keuzes gaan we maken en wat betekent dit voor al onze projecten?

Vaak is het onduidelijk waarom bepaalde projecten worden gestart of stopgezet. Portfoliomanagement is een formeel proces en kijkt naar het geheel. Manamo kan u helpen om op basis van de bedrijfsstrategie de criteria op te stellen, om zo het management te ondersteunen in het maken van een uitgebalanceerde keuze.

Ander vraagstuk

 

Ook als u in uw organisatie tegen andere problemen aanloopt, zijn wij bereid om geheel vrijblijvend onder het genot van een kop koffie hier met u over te praten. Wij maken hiervoor graag tijd vrij, want ook wij blijven een lerende organisatie en vinden het leuk om mee te denken.

Organisati/bedrijfskills analyseren
Projectsupport
Project management
Programma management
Portfolio management
Ander vraagstuk
bottom of page