top of page

Werkwijze

Elke dienst wordt op projectmatige wijze uitgevoerd en doorloopt vooraf de volgende stappen:

Vrijblijvend orientatiegesprek voeren met klant

Vraagstuk vaststellen samen met klant

Voorstel doen:

Omschrijving (scope) 

Doorlooptijd/planning 

ev. tussentijdse rapportage(s), voortgangsgesprek(ken)

Eindrapportage en presentatie

Ev. evaluatie.

Ev. voorstel aanpassen n.a.v. challenging voorstel met klant

Definitief voorstel goedkeuren door klant

Offerte traject doorlopen 

Project inplannen in organisatie samen met klant

bottom of page